Skip to main content

Tester

Upptäck vad våra assessments, personlighetsprofiler och övriga tester ger i ökat beslutsunderlag.

Ett assessment med personlighetsprofil ger en god indikator till hur en medarbetare kommer fungera i en roll, som individ och med övriga i organisationen.

Vid personlighetsprofiler, färdighetstester och kunskapstester använder vi verktyg som är beprövade och har hög reliabilitet och validitet. De är internationellt erkända och används av de största aktörerna i branschen.

Vi arbetar också med analys av team, ledningsgrupper samt vid befordringar eller vid karriäromställning.

OPQ

Vid personlighetstester använder vi oss av Occupational Personality Questionnaire (OPQ) som är ett personlighetsformulär för användning i yrkeslivet. Den ger djupgående information om de 32 personliga egenskaper som bedöms vara viktigast i yrkeslivet.

Verify

Verify färdighetstester finns i 8 moduler och mäter bland annat slutledning, numerisk och analytisk förmåga. Dessa tester är tillgängliga för alla jobbnivåer från inträde till verkställande nivå och stöds av en rad lämpliga normjämförelsegrupper.

Programmering

Vi har möjlighet att erbjuda tester för de flesta moderna programspråk.

Datainmatning och maskinskrivning

Datainmatning och maskinskrivning mäter antalet tangent tryckningar per minut och antalet ord per minut.

Tillämpningsområden

Testerna kan användas var för sig eller i kombinationer beroende på den specifika situationen eller hur uppdraget ser ut.

Rekrytering

Kompetenskartläggning

Organisation, team och grupputveckling

Ledarutveckling

Kontakta oss för beställningar eller prisuppgifter för de olika testerna. Vi förstår vikten av snabba leveranser. Ring 031-88 10 30 eller maila info@seeway.se.