Skip to main content


Integritetspolicy

 

SeeWay AB integritetspolicy

Denna sekretesspolicy förklarar hur vår organisation behandlar de personuppgifter som vi samlar in från dig när du behandlar vår webbplats, tjänster och produkter. Giltig från och med 2019-11-01.

Inledning

SeeWay AB (nedan “SeeWay”, “vi”, “oss”) behandlar personuppgifter om kandidater till rekryteringar, kunder och personer som är knutna till våra kunder i form av anställda, arbetssökanden eller leverantörer (affärskontakter). Dessutom behandlar vi personuppgifter om personer som närmar sig oss via SeeWay-webbplatser eller andra kanaler. Vi behandlar också personuppgifter på uppdrag av våra kunder, som kunden kontrollerar.

Affärskontakter

Källor för insamlande av personlig information

Vi samlar in personlig information från våra affärskontakter direkt eller från följande källor:
 • Via kontaktformulär på vår hemsida
 • Kundkontroll- och verifieringsprocesser
 • Marknadsföringsmaterial som nyhetsbrev och andra evenemang
 • Offentliga resurser som webbplatser för sociala medier, telefonkataloger, tidningar, webbplatser eller offentliga register
 • Information från tredje part

Vilken personlig information som vi samlar in

De kategorier av information vi samlar in om affärskontakter inkluderar:
 • Personliga uppgifter inklusive namn, kontorsadress, arbetstelefonnummer och e-postadresser, titel, nivå, funktion och intresseområde samt arbetsgivarinformation som företagsnamn och bransch
 • Tillhandahållna eller köpta tjänster och produkter
 • Rekommendationer
 • Kommunikation med oss
 • Inloggning och liknande kontouppgifter och information om användning våra tjänster
 • Information från offentligt tillgängliga källor
 • All annan personlig information som våra affärskontakter tillhandahåller i korrespondens med oss

Hur vi behandlar den personliga information som vi samlar in om våra affärskontakter

Vi behandlar personliga information som vi samlar in om affärskontakter på följande sätt:
 • Underlätta smidig drift av verksamheten genom kommunikation med våra företagskunder, till exempel för att kommunicera om de tjänster och produkter vi tillhandahåller eller svara på förfrågningar
 • Skapa, underhålla och bygga vidare på kund- och leverantörsrelationer
 • Att genomföra en transaktion initierad av en företagskontakt
 • Förvara konton och finansiella poster relaterade till alla verksamheter eller andra aktiviteter som bedrivs av SeeWay
 • Besluta om man accepterar någon som kund eller leverantör
 • Affärsutveckling inklusive för att skicka information som vi tror kan vara av intresse för affärskontakter, till exempel nyhetsbrev och information om kommande evenemang och för att publicera kunders uttalanden på våra webbplatser
 • För intern analys och forskning för att förbättra våra produkter och tjänster
 • Skicka administrativ information såsom meddelanden relaterade till produkt-, tjänst- eller policyändringar
 • Affärsplanering
 • Förhindra, upptäcka, mildra och undersöka bedräglig eller olaglig aktivitet

Anledningen till att vi behandlar personlig information om företagskontakter

Vi behandlar denna information eftersom:
 • Det är nödvändigt för att kunna fullgöra våra skyldigheter, eller utöva våra rättigheter, enligt våra kontrakt med kunder eller leverantörer
 • Vi har ett legitimt affärsintresse att;
  • hantera vår verksamhet och varumärke,
  • tillhandahålla och förbättra våra produkter och tjänster,
  • driva vår verksamhet,
  • hålla våra affärskontakter uppdaterade om produkter och tjänster som kan vara intressanta för dem.
 • Det är nödvändigt för att uppfylla alla lagliga eller lagstadgade skyldigheter som vi har som företag

Under begränsade omständigheter, till exempel när det gäller marknadsföring, krävs samtycke enligt tillämplig lag. Om vi förlitar oss på en affärskontakts samtycke, har de alltid rätten att dra tillbaka sitt samtycke genom att kontakta oss. Om en företagskontakt kräver ytterligare information om våra legitima intressen som tillämpas på deras personliga information, kan de kontakta oss via kontaktinformationen nedan. Under vissa omständigheter, när en företagskontakt inte tillhandahåller personlig information som krävs, kommer vi inte att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt avtalet med dem eller kanske inte kan ge dem produkter och tjänster. Vi kommer att göra det klart om och när denna situation uppstår och vilka konsekvenser det är att inte ge informationen för företagskontakten.

Vilken personlig information vi samlar in om webbplatsanvändare och besökare på våra sociala mediesidor

De kategorier av information som vi samlar in om användare av vår webbplats och LinkedIn inkluderar:
 • Användarpublicerad information på våra webbplatser, inklusive våra sociala mediesidor
 • Information som användarna tillhandahåller när de anger information på vår webbplats, eller när de ansöker om en tjänst (ytterligare information om data som samlas in under vår rekryteringsprocess anges i avsnittet nedan gällande ”Kandidater vid rekrytering”)
 • Information som användare ger när de korresponderar med oss via e-post (t.ex. namn, e-postadress, information om eventuella frågor)
 • Teknisk information inklusive din IP-adress, hårdvara och webbläsartyp / inställningar och information om operativsystem och information om webbsidorna du besöker och länkar du klickar på (inklusive åtgärder du vidtar när du öppnar vår webbplats, tjänster eller e-post) i enlighet med vårt Cookie policy.

Hur vi behandlar den personliga informationen från webbplatsanvändare och besökare på sociala medier

Vi behandlar personlig information från användare av våra webbplatser och på LinkedIn på följande sätt:
 • Anpassa upplevelsen av vår webbplats
 • Tillhandahålla tjänster och produkter som webbplatsanvändare har begärt
 • Svara på alla frågor som webbplatsanvändare har
 • Administrera webbplatsen, diagnostisera webbplatsens tekniska problem, undersöka eventuella klagomål och tillhandahålla kundservice
 • Tillhandahålla webbplatsanvändare och individer som går in på våra webbsidor på sociala mediesidor med information och erbjudanden om produkter eller tjänster som kan vara intressanta för dem
 • Övervaka innehåll på sociala medier för att hantera relationer med våra kunder och marknadsföra vårt företag och varumärke
 • Utför statistisk analys och trendanalys för att förbättra användarupplevelsen och prestandan på vår webbplats

Varför vi behandlar den personliga informationen från webbplatsanvändare och besökare på SeeWay-sidor på sociala medier

Vi behandlar personlig information från användare av vår webbplats och LinkedIn eftersom:
 • Det är nödvändigt för att alla lagliga eller lagstadgade skyldigheter vi är föremål för uppfylls
 • Vi har ett legitimt affärsintresse att:
  • Övervaka, undersöka och rapportera alla försök att bryta säkerheten på våra webbplatser
  • Tillhandahålla supporttjänster och svara på eventuella frågor
  • Förbättra prestanda och användarupplevelse på våra webbplatser
  • Främja vårt varumärke och vår verksamhet via vår webbplats och via sociala medieverktyg
  • Hantera och administrera våra webbplatser och sociala mediesidor.

Om en webbplatsanvändare eller enskilda som går in på våra webbsidor på sociala mediesidor kräver ytterligare information om våra legitima intressen som tillämpas på deras personliga information, kan de kontakta oss.

Under vissa omständigheter, där en webbplatsanvändare inte tillhandahåller personlig information som krävs (till exempel i relation till våra onlinetjänster), kommer vi inte att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt avtalet med dem eller kanske inte kan tillhandahålla dem med produkter och tjänster. Vi kommer att göra det klart om och när denna situation uppstår och vilka konsekvenser det är att inte tillhandahålla informationen för webbplatsen / användaren av sociala medier.

Kandidater vid rekryteringar

Vi samlar in personlig information från våra kandidater vid rekryteringar direkt eller från följande källor

 • Personuppgifter som kandidater lämnar till oss via:
  • Ansökan på vår hemsida
  • E-post
  • Ansökan via LinkedIn annons
 • Personuppgifter som vi samlar in från:
  • LinkedIn
  • Från företags hemsidor eller
  • Genom rekommendationer
  • Intervjuer
  • Referenser
  • Personlighets-, färdighets-, kunskapstester

Vilken personlig information som vi samlar in:

Vi samlar in följande personlig information från våra kandidater vid rekryteringar:
 • Personlig identifieringsinformation (namn, e-postadress, telefonnummer etc.)
 • Nuvarande arbete och/eller titel
 • CV
 • Personliga brev
 • Intyg
 • Resultat från tester
 • Rapporter från intervjuer och referenssamtal

Hur vi behandlar den personliga information som vi samlar in om kandidater vid rekryteringar

 • Hitta och utvärdera kandidater
 • Bedömning av kandidaternas kvalifikationer för den tjänst som platsannonsen avser
 • Vi kan också komma att dela kandidatens ansökan och/eller CV, och därmed dennes personuppgifter, med kunder som kan vara intresserade av kandidaten i syfte att hitta nya karriärmöjligheter, efter samtycke.

Varför vi behöver behandla personlig information om kandidater vid rekryteringar

Sammanfattningsvis så behandlar vi personuppgifter om kandidater vid rekryteringar för:
 • Utvärdera kandidater för våra uppdrag
 • Kommunikation med kandidaten angående jobberbjudanden, nya karriärmöjligheter etc. och att kunna sköta administration i relation till kandidaten.
 • Presentera kandidaten för en potentiell arbetsgivare som matchar kandidatens önskemål om ny karriär.
 • Rekryteringsprocesser där den sökande kan vara en aktuell kandidat.
 • Konsult- eller interims uppdrag där kandidaten kan vara aktuell för ett visst uppdrag eller som anställd.
 • Eventuella ärenden kring diskriminering, tvister och reklamationsärenden.
 • Serviceförbättring och utveckling av Tjänsten och våra IT-system.
 • Leva upp till de legala krav som ställs på oss samt att vi ska kunna tillhandahålla information som myndigheter begär.

SeeWay behandlar endast personuppgifter i den utsträckning sådan behandling är nödvändig för verksamheten och för de ovan angivna områdena.

Behandling av personuppgifter på uppdrag av våra kunder

I många fall när SeeWay levererar tjänster är SeeWay inte personuppgiftsansvarig utan agerar som personuppgiftsbiträde. Det kan vara i samband med leverans av digitala tjänster så som lönekartläggningar eller medarbetarundersökningar men också vid allmänna råd och stöd till chefer personalärenden.

SeeWay får då endast behandla personuppgifter på uppdrag av och i enlighet med personuppgiftsansvarigs instruktioner och kan då inte garantera att behandlingen av personuppgifter kommer att ske i enlighet med denna integritetspolicy men SeeWay säkerställer konfidentialitet, integritet och tillgänglighet av personuppgifter enligt den dataskyddslagstiftning som gäller för SeeWay som personuppgiftsbiträde. SeeWay säkerställer en rimlig säkerhetsnivå, med hänsyn tagen till den senaste tekniken och implementationskostnader i förhållande till den risk som behandlingen av personuppgifterna innebär, och typen av personuppgifter som ska skyddas.

Lagringstid

SeeWay behåller bara personuppgifter så länge som nödvändigt för det angivna syftet, samtidigt som SeeWay’s behov av att svara på frågor eller lösa problem beaktas och att uppfylla lagkrav enligt gällande lagar. Det innebär att SeeWay kan behålla personuppgifter under en rimlig tid efter din senaste interaktion. När de personuppgifter som samlades inte längre behövs, raderas dessa. SeeWay kan behandla data för statistiska ändamål, men i sådana fall kommer data att vara pseudonymiserade eller anonymiserade.

Rättigheter

Alla personer som är föremål för personuppgifter som innehas av SeeWay AB har rätt att få:

Tillgång till uppgifterna

Som uppgiftslämnare har man rätt att fråga oss om vi behandlar ens information och om vi är det kan man begära tillgång till sin personliga information. Detta gör att man kan få en kopia av den personliga information som vi har om uppgiftslämnaren.

Rättelse av uppgifterna

Som uppgiftslämnare har man rätt att begära att all ofullständig eller felaktig personlig information som vi har om personen korrigeras.

Radering av uppgifterna

Som uppgiftslämnare har man rätt att be oss ta bort eller ta bort personlig information under vissa omständigheter. Det finns också vissa undantag där vi kan avslå en begäran om radering, till exempel där personuppgifterna krävs för att följa lag eller i samband med anspråk.

Begränsning av uppgifterna

Som uppgiftslämnare har man har rätt att be oss att avbryta behandlingen av vissa av ens personliga uppgifter om uppgiftslämnaren, till exempel om man vill att vi ska fastställa dess noggrannhet eller anledningen till att hantera den.

Överföring av uppgifterna

Som uppgiftslämnare kan begära överföring av viss del av ens personliga information till en annan part.

Invändning mot uppgifterna

Då vi behandlar din personliga information baserat på ett legitimt intresse (eller sådant som tredje part) kan man utmana detta. Vi kan dock ha rätt att fortsätta behandla ens information baserat på våra berättigade intressen eller där detta är relevant för juridiska fordringar.

Återkalla samtycke

Som uppgiftslämnare har man rätt att återkalla ditt samtycke som man lämnat för behandling av personuppgifter. Ett återkallande av samtycke påverkar dock inte lagligheten av den behandling som ägde rum innan samtycket återkallats.

Säkerhet

SeeWay har åtagit sig att förhindra obehörig åtkomst, avslöjande eller annan avvikande behandling av personuppgifter. SeeWay ska säkerställa sekretess för personuppgifter som behandlas, upprätthåller integriteten av personuppgifter och säkerställer tillgängligheten enligt gällande dataskyddslagstiftningen. Som en del av åtagandena används rimliga och lämpliga organisatoriska, tekniska och fysiska förfaranden och åtgärder för att skydda den information som samlas in och behandlas, med beaktande av vilken typ av personuppgifter och risker som uppstår vid brott.

Även om vi har använt vårt bästa för att säkerställa säkerheten för personuppgifter, så vill vi uppmärksamma om att vi inte kan garantera säkerheten för information som överförs via Internet. Om man har skäl att tro att interaktionen med oss inte längre är säker, vänligen meddela oss om problemet genom att kontakta oss enligt nedan.

Ändringar i denna Integritetspolicy

SeeWay förbehåller sig rätten att förändra denna Integritetspolicy när vi finner det lämpligt. Datum när denna integritetspolicy trädde ikraft är noterat i början av denna policy. I händelse av att vi gör några uppdateringar i Integritetspolicyn kommer dessa uppdateringar att publiceras på webbplatsen. Vi rekommenderar därför att man regelbundet läser denna Integritetspolicy för att se om den är uppdaterad med ny version.

Hur man kontaktar oss

Om du har några frågor angående vårt meddelande kan du kontakta oss på: info@seeway.se eller med vanlig post adresserad till: SeeWay AB, Att: Dataskyddsansvarig, Väverivägen 37, 435 39 Mölnlycke