Skip to main content

Läs nedan om våra

HR-tjänster

som underlättar i vardagen.

Vi arbetar nära och personligt med våra kunder och vi tycker det är viktigt att våra kunder känner sig trygga och får stöd på ett effektivt sätt.

Ibland kan man också behöva ett bollplank för att lösa mindre problem.

När ni ställs inför frågor som berör

arbetsrätt, lag och avtal

hjälper vi er med tolkning och tillämpning när det gäller hanterandet av exempelvis:

Arbetsrätt

Vi hjälper till att tolka lagar och har stor kunskap inom gällande arbetsrättslagstiftning.

Förhandlingar

med facklig part är bra att vara förberedd till. Vi hjälper er förbereda och kan bisitta vid behov.

Avtal

Tolkning av kollektivavtal, formulera anställningsavtal samt övriga personalrelaterade avtal.

Att anställa är mer än bara själva

rekryteringen

Vårt fokus är att ni ska få lämpliga kandidater till den tjänst ni söker. Vi vill att ni ska få en person som ni trivs med och som trivs hos er. Därför sätter vi varje rekrytering i sitt sammanhang, vilka utmaningar står ni inför nu och i framtiden, hur ser organisation, arbetssätt, arbetsgrupp och ledarskapet ut etc.

Urvalet stöds på intervjuer såväl som i personlighetsbedömningar och vi är certifierade för OPQ framtaget av SHL, världsledande inom objektiva urvals- och bedömningsmetoder.

SeeWay hjälper till med hela eller delar av rekryteringsprocessen efter Ert specifika behov.

Kravprofil

Annonsering

Search

Urval

Videointervju

Intervju

Kandidatpresentation

Test och djupintervju

Referenstagning

Återkopping till kandidat
Erbjudande eller ej

Anställning

Introduktion
On-boarding

Personalärenden

Olika typer av personalärenden.

När det

inte fungerar

som man tänkt

Konflikthantering

Rehabilitering

Krishantering

Förebyggande aktiviteter

Avsluta anställning

Kontakta oss för mer information om våra tjänster eller för att boka ett möte.