Skip to main content

Enkelt att jobba med

SeeWay HR byrå

Vi fungerar som en extern personalavdelning och levererar tjänster och produkter inom hela HR området, operativt, strategiskt samt utvecklingsprojekt.

SeeWay gör det lätt för företag att arbeta med personalfrågor. Vi anpassar uppläggen till er verksamhet samt servicenivå efter situation.

Personlighet

Vi tror på långsiktiga personliga relationer.

Närhet

Vi avlastar och underlättar i vardagen.

Affärsmässighet

Vi levererar effektiva HR produkter och tjänster.

 

Vi är

Enkla att anlita

Vi jobbar med många olika typer av tjänstepaket och med många olika typer av affärsmodeller.

Support via video, länk eller telefon

Konsultation på plats

Interim HR chef

Uppdrag eller projekt