CV registrering

Välkommen att söka lediga tjänster eller registrera ditt CV för att finnas med i vårt nätverk.

Om du inte söker någon specifik tjänst skulle det vara bra om du kunde skriva några ord om position som du ser framför dig i din nästa anställning.


Uppgifter markerade med * är obligatoriska.

Personuppgifter
Anställningar och yrkeserfarenheter
Ange här dina bransch och yrkeserfarenheter.
Anställningar
Ange här dina anställningar, senaste först. (Vid pågående anställning lämna till tomt.) Vid fler än tre anställningar ange dessa i textrutan nedan.
Ange när anställningen avslutades. Om det är en pågående anställning behöver du inte fylla i något datum.
Utbildningar
Ange här dina utbildningar, senaste först. (Vid pågående utbildning lämna till tomt.) Vid fler än tre utbildningar ange dessa i textrutan nedan.
Språkkunskaper
CV
Tillåtna format: pdf, doc, ppt, xls
Files must be less than 800 KB.
Allowed file types: pdf doc ppt xls.
Personligt brev
Tillåtna filtyper: pdf, doc, ppt
Files must be less than 800 KB.
Allowed file types: pdf doc ppt.
Godkännande att hantera personlig information

Jag godkänner härmed att SeeWay lagrar och hanterar min personliga information i syfte att matcha med passande tjänster.
Informationen behandlas konfidentiellt och enligt Personuppgiftslagen (PUL).
SeeWay lämnar endast ut personlig information efter ditt godkännande eller för att rättsväsendet begär information som SeeWay är skyldiga att lämna ut enligt lag.
Jag godkänner samtidigt att SeeWay använder den e-postadress som jag angett för att kontakta mig.


Undersökningar


Vi arbetar med kundanpassade webbaserade medarbetarundersökningar där ni får fram bland annat indikationer som:

  • Motivation
  • Ledarskap
  • Organisatorisk effektivitet
  • E.t.c.

Vi hjälper er även med att identifiera aktiviteter och åtgärder som säkerställer resultat.
Diskutera gärna med oss.


Rekryteringar & Assessments

Vårt fokus är att ni ska få lämpliga kandidater till den tjänst ni söker. Vi vill att ni ska få en person som ni trivs med och som trivs hos er. Därför sätter vi varje rekrytering i sitt sammanhang, vilka utmaningar står ni inför nu och i framtiden, hur ser organisation, arbetssätt, arbetsgrupp och ledarskapet ut etc.

Urvalet stöds på intervjuer såväl som i personlighetsbedömningar och vi är certifierade för OPQ framtaget av SHL, världsledande inom objektiva urvals- och bedömningsmetoder.


Arbetsrätt, lag- och avtal

Vi hjälper er med tolkning och tillämpning av lag- och avtal
Chefsstöd när det gäller hanterandet av till exempel:
• LAS och MBL
• Semesterlag
• Arbetstidslag
• Uppsägningar
• Stöd vid förhandlingar